Recyklace je proces, kdy můžeme dále pracovat s odpadem v rámci jeho dalšího využití. Pokud máme nějaký odpad, který lze zrecyklovat, je to skvělá zpráva, jelikož ho nemusíme vyhazovat na skládku nebo ho spalovat, ale můžeme ho znovu využít, což je ve většině případech daleko více ekologické. V procesu recyklace je cílem znovu využít (opakované využití – cyklické využití) daný materiál ve výrobním cyklu, odtud plyne název zrecyklovat.

V procesu recyklace je vždy materiál přetvářen z jinak dále nepoužitelného odpadu na druhotnou (vstupní) surovinu, kterou lze využít v další výrobě. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné, ale i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí.

Materiály, které lze recyklovat:

 • kovy – železo, hliník, měď
 • papír
 • textilie
 • sklo
 • plasty
 • stavební odpad
 • oleje
 • bioodpad
 • rozpouštědla
 • vysloužilé světelné zdroje

Je jasné, že u některých materiálů nelze materiál recyklovat do nekonečna, v těchto případech můžeme využít tzv. downcycling, kdy využijeme daný materiál alespoň na něco. Naopak u některých materiálů lze recyklovat do nekonečna – železohliníkolovo. U PET plastů, papíru nebo třeba skla je recyklace také pozitivně vítána, sice není tak efektivní jako u železa, ale i tak je ekonomicky a ekologicky dobře zvládnutá.

Vytřídění podle druhu materiálu

Aby mohla být recyklace provedena, je nutné roztřídit odpad podle druhu materiálu. Pokud bychom všechno házeli do jednoho kontejneru, ekonomická výhodnost recyklace by se velice rychle začala ztrácet. Proč? Jelikož by bylo třeba x stovek, tisíce, desetitisíce lidí pro efektivní roztřídění.

Ideální stav je, pokud rodiny třídí odpad již ve svém bytě nebo domě a poté takto roztříděný odpad vyhodí do příslušné popelnice.

V České republice primárně třídíme kovy, sklo, papír, plasty. U kovů to jsou již zmíněné druhy – železo, hliník, měď. Tyto kovy se vykupují v síti firem, které mají specializaci na zpracování kovů.

Jednou za čas je také třeba zrecyklovat nějakou elektroniku, což byl donedávna problém, ale v poslední době byl zprovozněn systém zpětného odběru elektrických, ale i elektronických zařízení, např. televize, lednice, mobilní telefony, počítače, tiskárny, apod. Existují firmy, které se specializují na recyklaci těchto zařízení. Dělají to tak, že tyto přístroje rozeberou na jednotlivé součástky – kovy, plasty – a ty poté zrecyklují. Více o recyklaci elektrotechniky najdete zde.

A co s kartony od džusu nebo mléka? V ulicích najdete oranžové kontejnery, které slouží právě k těmto kartonům.

Všimli jste si někdy různých symbolů na plastových výrobcích? Jsou různé a liší se a ty vám říkají, jak se daný plast má recyklovat a zdali se vůbec recykluje.

Míra recyklace v České republice

Míra recyklace se v ČR rok od roku zvyšuje, což je pozitivní zpráva. Ne každá země v EU a už vůbec ne na světě se může pyšnit tímto faktem. Od roku 2000 se míra recyklace více než ztrojnásobila. V roce 2015 jsme jako Česká republika byli řazeni na 6. místě v celkové míře recyklace a využití obalových odpadů v celé Evropské Unii. Více o datech najdete zde.

A teď k celkovým číslům nádob na třídění a recyklaci odpadu. V ČR se nachází více než 310 000 barevných nádob na třídění odpadu, v 6 100 obcích najdeme recyklovací místa a průměrná docházka k recyklační nádobě je necelých 100 metrů – tyto údaje pochází z roku 2016.

V ČR třídí cca 70 % občanů. Nejvíce se recykluje papír, údaj z roku 2015. V roce 2016 jsme jako EU vytřídili 67 % obalového odpadu, v ČR to bylo více, okolo 75 %, ale u komunálního odpadu musíme ještě zabrat – 46 v EU a pouze 34 % v ČR. Cíle EU k roku 2035 jsou v celku ambiciózní, nicméně cíl pro recyklaci obalového materiálu 70 % již nyní splňujeme, ale u komunálního odpadu budeme muset jako národ zabrat. Cíl je 65 % a momentálně jsme někde okolo 45 %.

Kompletní recyklaci v ČR zastřešuje firma EKO-KOM, která má monopol na obchodování s informacemi o svozu a recyklaci obalů. Zajišťuje třídění a recyklaci obalů pro firmy prodávajících balené zboží. Pro sběr dat v rámci vyprodukovaného komunálního odpadu v ČR máme dvě hlavní organizace – Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Český statistický úřad (ČSÚ).

Úroveň recyklace je v ČR na skvělé úrovni, v porovnání s okolními zeměmi

Recyklační nádoby

 • Modrá – papír
 • Oranžová/oranžovo černá – karton
 • Zelená – sklo
 • Žlutá – plast
 • Hnědá – bioodpad
 • Červená – nebezpečný odpad
 • Bílá – bílé sklo
 • Šedá – hliník (kovové obaly)
 • Černá – směsný odpad (nejedná se o recyklaci)

Samozřejmě, úplně nejlepší je, pokud se nerecykluje vůbec, jelikož není co recyklovat. Takový způsob života je velice moderní a říká se mu Zero Waste. Chtěli byste vědět, zkusit žít Zero Waste? Mrkněte na TOP 10 jednoduchých tipů, jak můžeme začít ještě dnes.