Ekologie je věda, která se zabývá analýzou, popisem a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. V ekologii se využívají poznatky z jiných vědních oborů. Definovat ekologii můžeme různě, neexistuje jedna správná definice. Mezi nejznámější definici patří ta od Krebse, “Ekologie je vědecké studium procesů regulujících distribuci a abundanci organismů a jejich vzájemné vztahy, a studium toho, jak tyto organismy naopak zprostředkovávají transport a transformaci energie a hmoty v biosféře (především studium struktury a funkce ekosystémů).” “Výzkum toho, kde se organismy nacházejí, kolik se jich tam vyskytuje a proč.” Tak co, jste teď o něco moudřejší? Nám tato definice přijde až moc složitá.

Teorie ekologie

Ekologie se zabývá velkým množstvím témat, patří mezi ně třeba rozmanitost, distribuce, hmota a počet jednotlivých organismů. Spolupráce ale i konkurence mezi organismy, jak uvnitř, tak i mezi ekosystémy. Ekosystémy jsou systémy, které se skládají z dynamicky navzájem propojených oblastí včetně organismů, komunit jež vytváří a neživých složek jejich prostředí. Ekosystémové procesy jako primární produkce, pedogeneze, koloběh živin, a další různé činnosti směřující k vytváření niky regulují toky energie a hmoty skrze prostředí. Tyto procesy jsou udržovány mezi organismy se specifickými životními vlastnostmi, pro označení rozmanitosti organismů se používá termín biodiverzita, což je termín pro označení biologické rozmanitosti. Biodiverzita poukazuje na rozdílnost druhů, genů a ekosystémů a podporuje některé ekosystémové služby. Ekologie není synonymem životního prostředíenvironmentalismu, dějin přírody, nebo věd o životním prostředí. Ekologie úzce souvisí s evoluční biologií, genetikou, a etologií.

Existuje mnoho praktických aplikací ekologického myšlení v ochraně přírody, řízení přírodních zdrojů (např. agroekologie, zemědělství, lesnictví, agrolesnictví, rybolov), urbanismu (ekologie města), komunitním zdraví, ekonomii, základní a aplikované vědě, stejně jako v lidských sociálních interakcích (ekologie člověka).

V původním znění a ve správném významu je tedy ekologie věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Dále se ekologie využívá chybně v širokém smyslu jako ochrana životního prostředí nebo dokonce místo přírodní prostředí. Ekologie se také chybně používá pro označení ideologie environmentalismu (tzv. hlubinná ekologie).

Pozor až budete něco nazývat jako “ekologie”. V našem oboru, Zero Waste, bychom měli používat názvy jako Zero Waste, ochrana životního prostředí, životní prostředí, environmentalismus, apod. Nikoliv však ekologie. Jak už jsme se výše dozvěděli, ekologie je něco jiného.

Zdroje:

Wikipedie

EnviWeb

Nazeleno

Příroda.cz

Váháte, jak Začít se Zero Waste? Už dále neváhejte, sepsal jsme pro vás 10 jednoduchých kroků, které vám usnadní cestu k Zero Waste.