V tomto článku jsme se snažili poskytnout vám krátký, byť velice zajímavý náhled do kuchyně dalších zajímavých projektů vznikajících v České republice, týkajících se ekologieZero Wasteživotního prostředí a NEplýtvání. Projekty, které jsme vybrali jako ty nejlepší, se týkají primárně Zero Waste, třídění opadů a neplýtvání s jídlem. Tak co, jdeme na to?

Incien

Citace z webových stránek institutu INCIEN: “Institut Cirkulární Ekonomiky je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na inovativní environmentální management.INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. INCIEN je složen z rychle rostoucího týmu kreativních a schopných lidí, jehož jádro tvoří absolventi prestižní Wageningen University v Holandsku. Tam naši odborníci načerpali potřebnou inspiraci a expertízu v oblasti cirkulární ekonomiky.

Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizujeme ročně desítky projektů. Chceme jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké příležitosti cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je změna myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce.

Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů, i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost, od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany.

Svými aktivitami také dlouhodobě přispíváme k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje.”

Zdroj: https://incien.org/o-nas/

ZACHRAŇ JÍDLO

Zachraň jídlo je organizace, které pořádá různé eventy a události na téma, jak neplýtvat jídlem. Také se snaží zviditelňovat myšlenku, že křivá zelenina a ovoce, které rostou v sadech a na polích, nejsou špatné a nepatří do kontejneru.

Zdroj zde: https://zachranjidlo.cz/

CZECH ZERO WASTE

Czech Zero Waste je český blog o Zero Waste životním stylu. Na webu najdete cenné rady, tipy a triky, jak začít se Zero Waste (jak začít se Zero Waste jsme také sepsali na našem blogu, článek je absolutně nejoblíbenější mezi našimi fanoušky, najdete ho zde), dále pak různé zkušenosti z praxe a také z denního života holek.

Citace z webu Czech Zero Waste:

“Malé děti sní o tom stát se popelářem. My sníme o tom žít životem, ve kterém popeláře nebudeme potřebovat. Chceme žít život bez smetí. 

Každý den spatří světlo světa nové tuny odpadků. Většina z nich skončí na skládkách, v oceánech nebo jen tak se někde povaluje ve městě, v lese, na polích. Část je spálena a jen malinko se zrecykluje. 

V paralelním vesmíru s názvem zero waste se většina odpadu vůbec nevytvoří, část je zrecyklována a malá část se rozloží.

Czech Zero Waste zkoumá, jak se dá bezodpadovým životním stylem žít (nejen) v České republice. Informujeme, inspirujeme a radíme, ale především postupně dokumentujeme, jak se z nás stávají lidé na popelářích nezávislí.

Jsme Helča, Jana a Míša. Cestovatelky, dobrovolnice, objevitelky a snílci. Jsme Czech Zero Waste.”

Zdroj zde: https://www.czechzerowaste.cz/o-czech-zero-waste

REDUCA

Reduca je blog o životě Martiny, která toho skutečně mnoho zažila a nakonec se usídlila u programování a zdravém životním stylu.

Citace z webu reduca.cz:

“Jmenuji se Martina Sumbalová. Vystudovala jsem informatiku, psychologii a žurnalistiku. Za svůj život jsem vyzkoušela spoustu činností – byla jsem šéfredaktorkou školního časopisu, redaktorkou internetového magazínu, členkou několika pěveckých sborů, aktivním kačerem v Geocachingu, hráčkou na klavír, kytaru a flétnu, básničkářkou, pošťačkou, uklízečkou, studentkou, herečkou, střihačkou videí, fotografkou.

Nyní jsem především matka a programátorka. K ekologii mě to táhne už od puberty, ale teprve narození mého syna mi pomohlo lépe si uvědomit souvislosti, skutečně se zamyslet nad tím, co po sobě zanecháváme, a zastavit se, abych mohla udělat první kroky ke změně. Spojila jsem tedy své dosavadní role do jedné jediné a mapuji svou cestu za redukcí odpadu v naší domácnosti jak prostřednictvím blogu, tak bezodpadové mapy.”

Zdroj zde: https://www.reduca.cz/blog/about/

BEZOBALU

Bezobalu je nezisková organizace, která zkoumá a vyvíjí způsoby a cesty, jak nejefektivněji předcházet tvorbě odpadu. Níže uvádíme citaci z jejich webu:

“Hledáme řešení a nabízíme lidem cesty vedoucí ke změně smýšlení a návyků. Šíříme koncept Zero Waste a promlouváme k veřejnosti v médiích, na přednáškách, na společenských akcích i ve školách. Pořádáme vlastní osvětové akceworkshopy a konference.

Provozujeme bezobalové prodejny, kde koupíte kvalitní produkty do vlastních, znovupoužitelných nádob. Předcházíme vzniku zbytečného odpadu z jednorázových obalů a vychováváme dodavatele k odpovědnější distribuci. Ziskem z prodeje přispíváme na vlastní neziskové aktivity.

Navazujeme spolupráci se zahraničními Zero Waste obchody, komunikujeme s českými dozorčími orgány a vyvíjíme metody pro lokální trh. Školenímpředáváme know-how zájemcům o otevření podobných obchodů v regionech ČR a mapujeme vznikající české prodejny.”

Zdroj: https://bezobalu.org/o-nas/

NEBALENO

Nebaleno je e-shop, který poskytuje potraviny, drogerii, kosmetiku a také další předměty, které vám ulehčí život bez odpadu.

Citace z webu nebaleno.cz:

“Proč vlastně Zero Waste? Věříme, že Zero Waste je nanejvýš racionální volba jakožto způsob života. Kouzlo tohoto konceptu spočívá v jeho jednoduchosti, tedy mějme v životě věci, které skutečně potřebujeme a dělají nás opravdu šťastnými, zbytečnosti nechme stranou. Jde tedy o myšlenku, která dalece přesahuje jen nákup zboží na váhu, pokud totiž takto budeme smýšlet i v ostatních oblastech našeho života, docílíme zjednodušení a větší svobody.

V našich prodejnách naleznete kompletní sortiment potravin v BIO kvalitě i v konvenční kvalitě za běžné ceny, ekologickou drogerii a přírodní kosmetiku od námi osobně ověřených dodavatelů. Našimi dodavateli jsou přímí výrobci těchto produktů, vše, co si u nás pořídíte, bude ekologické, netestováno na zvířatech a bez obalu. Volba nádoby je na Vás, samozřejmě pokud zrovna půjdete kolem a žádnou mít nebudete, můžete si u nás nádobu zdarma zapůjčit. Produkty, které u nás najdete dobře známe, tudíž Vám s výběrem rádi poradíme.”

Zdroj: https://nebaleno.eu/o-nas/

EKODOMOV

Citace z webu ekodomov.cz:

“Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin. V Dětském klubu Šárynka a v ekologických kroužcích Malý průzkumník přírody zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy nejen o bioodpadech a kompostování. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích.

Aktivity Ekodomova byly podpořeny grantovými prostředky z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR, finančních mechanismů EHP a Norska, Ústeckého a Středočeského kraje, hl. m. Prahy a od individuálních dárců. Spolufinancování svých projektů zajišťuje Ekodomov ziskem z prodeje zboží v e-shopu Ekonákup. Významným komerčním partnerem Ekodomova je společnost HBABio, která se zabývá prodejem výrobků pro recyklaci bioodpadu a činnost občanského sdružení dlouhodobě podporuje.”

Zdroj zde: http://www.ekodomov.cz/o-nas/

Víte o nějakém dalším projektu, který stojí za to, aby o něm společnost věděla? Napište nám zde, a my se postaráme o to, aby byl vidět!

Chcete začít žít Zero Waste životní styl? Je to jednoduché, sepsali jsem TOP 10 jednoduchých kroků, které vám pomohou začít ještě dnes!